אתם מקליקים. אנחנו בודקים.
רק תחליטו מה לעשות עם הכסף

GetMyTax המערכת הטכנולוגית המתקדמת ביותר להחזר ביטוח לאומי. 
עבדת ב2 עבודות במקביל לפחות שנה בשכר גבוה, יתכן שמגיע לך כסף, הרבה כסף.

אם נוכו משכרך דמי ביטוח גבוהים מהנדרש ב- 7 השנים האחרונות

שאלון זכאות

60,000 ₪

החזר ממוצע ללקוח

עבדת ב2 עבודות במקביל לפחות שנה בשכר גבוה

7 מתוך 10

מהשכירים זכאים