בחר סוג קובץ להעלאה
העלאת צילום(ניתן להעלות יותר מקובץ אחד)

להשלמת התהליך, יש להעביר אלינו את אישור המס ששולם עבור תרומות שביצעת ב-6 השנים האחרונות.

איך מנפיקים אישור מס על תרומות?

בדרך כלל, אישור המס עבור התרומה מופיע על גבי הקבלה על התרומה.

אם הקבלה לא ברשותך, ניתן לפנות למוסד הנתרם ולבקש אישור זה בדיעבד.

חשוב לציין כי ע"פ החוק, החזר מס עבור תרומה ניתן רק עבור מוסדות שמס הכנסה מכיר בהם (אנחנו נברר זאת עבורך) ורק כאשר סכום התרומות השנתי עומד על 180 ש״ח ומעלה.

להשלמת התהליך, יש להעביר אלינו:

  • אישור עזיבת מקום עבודה (161) / אישור פקיד שומה
  • אישור משיכות פיצויים שהתקבלו החל משנת 2016 מקרן הפנסיה

איך מנפיקים אישור משיכה מקרנות פיצויים / פנסיה?

יש לפנות לשם כך למקום העבודה ולבקש אישור עזיבה.

יש לפנות לקרן הפנסיה / חברת הביטוח ולבקש אישור משיכת פיצויים.

אישורי מס עבור השקעות בשוק ההון (867)
להשלמת התהליך, יש להעביר אלינו אישור מס מהבנק / מבית ההשקעות על השקעות בשוק ההון (867) עבור כל שנה בה פעלת בשוק ההון החל מ-2016. 

איך מנפיקים אישור מס על פעילות בשוק ההון?

לרוב, בהתאם לאופן ביצוע ההשקעה:

  • אם ברשותך לך קופת גמל להשקעה / קרן השתלמות ובוצעה משיכה של כסף, יש להעביר אלינו את אישור המשיכה.
  • אם בוצעו באופן עצמאי הפקדות לקופת גמל (לא להשקעה) או אם בוצעה משיכה של כסף מהקופה, יש להעביר אלינו את הדו״ח השנתי.
  • אם מומשו אופציות או אם בוצעה מכירה של מניות דרך העבודה או דרך ESPPו-RSU, אין צורך במידע נוסף כיוון שהמידע מופיע בטופס השכר השנתי (106) שברשותנו.

 

להשלמת התהליך, יש להעביר אלינו אישור המס עבור תשלום הביטוח חיים משכנתה עבור כל שנה בה בוצעו תשלומי ביטוח החיים ב-6 השנים האחרונות.

איך מנפיקים אישור מס על ביטוח חיים ?

אישור זה מופיע תחת השם ״דו״ח שנתי מקוצר״ או ״אישור מס״.

להשלמת התהליך, ואם במהלך 6 השנים האחרונות השכרת דירה הנמצאת בבעלותך, יש להעביר אלינו את הפרטים הבאים:

  • משך תקופת ההשכרה
  • גובה שכר הדירה החודשי. במידה וחלו שינויים בשכר הדירה לאורך השנים או אם ברשותך מספר דירות מושכרות, יש לציין זאת.

אין צורך לצרף קבצים בנושא.

להשלמת התהליך, ואם במהלך 6 השנים האחרונות התגוררת בישוב המקנה הטבות מס יש לצרף אישור תושבות לצורך קבלת הנחה במס הכנסה (טופס 1312).

שירות זה מאפשר הגשת בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחה במס הכנסה, הנחה שניתנת לתושב קבוע באחד מהיישובים המזכים בהנחה.

 

יש לבחור שם קובץ

טופס מאובטח

הזמן חבר!

מלא את הפרטים הבאים והזמן חבר

תמיכה